O nas

Szanowni Państwo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Zdzisława Marcinkowskiego, wydanym 15 września 2005 roku, celem utworzenia przy Urzędzie Miasta wyodrębnionej jednostki administracyjnej przeznaczonej do zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia. Do 2005 r. nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zarządzał RTBS „Administrator” sp. z o.o. ale zmiana ustawy o zamówieniach publicznych uniemożliwiła spółce realizację zadania w dotychczasowej formie, zmuszając tym samym Gminę do zastosowania innych rozwiązań prawnych.

 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu realizuje zadanie, do którego został powołany poprzez :

• Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi w 100% własność oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia

• Zarządzanie udziałami w nieruchomościach zabudowanych Gminy Miasta Radomia jako właściciela wchodzącego w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Wykonywania uprawnień Gminy Miasta Radomia jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Przygotowywanie do zbycia nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miasta Radomia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Uchwały Rady Miejskiej.Nieruchomości będące w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu