O nas

Za utrudnienia przepraszamy.

ZASADY PŁATNOŚCI

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

 Miejski  Zarząd  Lokalami    w  Radomiu  uprzejmie   informuje,  że  opłaty      z tytułu użytkowania lokali należy dokonywać do 10 każdego miesiąca na trzy odrębne numery kont:

  • Konto mediów – opłaty z tytułu mediów tj.: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wody zimnej, kanalizacji, światła w piwnicy, domofonów, dźwigu oraz gazu.
  • Konto czynszowe – wpłaty z tytułu czynszu i odszkodowania czynszowego.
  • Konto wywozu odpadów komunalnych – wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Dokonywanie wpłat na niewłaściwe konta skutkować będzie nieprawidłowym rozliczaniem i powstawaniem nadpłat i zaległości oraz naliczaniem odsetek na kontach, na których widnieją zaległości.

Ponadto informujemy, iż każdy najemca posiada indywidualne, niepowtarzalne numery kont przypisane do lokalu.

Mając na uwadze powyższe należy dokonywać opłat na posiadane do tej pory indywidualne numery kont.

W przypadku wpłaty odsetek wskazujemy odrębny rachunek bankowy:

22 1500 1647 1216 4005 6681 0000 – tytułem: odsetki ustawowe

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem Obsługi Mieszkańca ul. Garbarska 55/57 tel. 48 383-57-52.

Obsługa   prowadzona  jest  wyłącznie  w  wyznaczonym  punkcie na parterze budynku. 

Godziny obsługi  interesanta  od  7.30   do  15.00.

W dniu 20.03.2024r. (środa)   obsługa interesantów z powodów technicznych będzie czynna do godziny 12.30.

W przypadkach niewymagających osobistego zgłoszenia się, prosimy o załatwianie spraw drogą   elektroniczną korzystając z Elektronicznej  Skrzynki Podawczej Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu, adres skrytki: /MZLRadom/SkrytkaESP lub telefonicznie.

Szanowni Państwo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Zdzisława Marcinkowskiego, wydanym 15 września 2005 roku, celem utworzenia przy Urzędzie Miasta wyodrębnionej jednostki administracyjnej przeznaczonej do zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia. Do 2005 r. nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zarządzał RTBS „Administrator”   sp. z o.o. ale zmiana ustawy o zamówieniach publicznych uniemożliwiła spółce realizację zadania w dotychczasowej formie, zmuszając tym samym Gminę do zastosowania innych rozwiązań prawnych.

 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu realizuje zadanie, do którego został powołany poprzez :

• Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi w 100% własność oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia

• Zarządzanie udziałami w nieruchomościach zabudowanych Gminy Miasta Radomia jako właściciela wchodzącego w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Wykonywania uprawnień Gminy Miasta Radomia jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Przygotowywanie do zbycia nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miasta Radomia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Uchwały Rady Miejskiej.

 

 

 

 Nieruchomości będące w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu