O nas

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

Miejski Zarząd Lokalami informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz obowiązującym rygorem sanitarnym,  interesanci podczas wizyty  w MZL w Radomiu zobowiązani są do stosowania indywidualnych środków ochrony: maseczka, rękawiczki oraz zachowanie stosownych odstępów.

Obsługa   prowadzona  jest  wyłącznie  w  wyznaczonym  punkcie na parterze budynku. 

Godziny obsługi  interesanta  od  7.30   do  15.00.

W przypadkach niewymagających osobistego zgłoszenia się, prosimy o załatwianie spraw drogą   elektroniczną korzystając z e-maila  sekretariat@mzl.radom.pl  lub telefonicznie.

Szanowni Państwo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu powołany został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Zdzisława Marcinkowskiego, wydanym 15 września 2005 roku, celem utworzenia przy Urzędzie Miasta wyodrębnionej jednostki administracyjnej przeznaczonej do zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia. Do 2005 r. nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zarządzał RTBS „Administrator”   sp. z o.o. ale zmiana ustawy o zamówieniach publicznych uniemożliwiła spółce realizację zadania w dotychczasowej formie, zmuszając tym samym Gminę do zastosowania innych rozwiązań prawnych.

 

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu realizuje zadanie, do którego został powołany poprzez :

• Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi w 100% własność oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia

• Zarządzanie udziałami w nieruchomościach zabudowanych Gminy Miasta Radomia jako właściciela wchodzącego w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Wykonywania uprawnień Gminy Miasta Radomia jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych

• Przygotowywanie do zbycia nieruchomości lokalowych będących własnością Gminy Miasta Radomia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie Uchwały Rady Miejskiej.

 

Uważajmy na koronawirusa

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prezydent Radomia Radosław Witkowski apeluje o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą  z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc  w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Stację sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 690-122-050 lub 508-526-676 lub oddział zakaźny – tel. 48 36-15-220.

Telefoniczna in formacja pacjenta - kornowirus

 

 Nieruchomości będące w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu