Nieruchomości będące w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu